Úvod

Spoločnosť EMPONT s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti projektovania technických zariadení budov pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Ponúkame projekty na územné konanie, projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia pre jednoduché stavby, rodinné domy, bytové domy, obchodné a administratívne objekty.

Projektujeme všetky profesie technických zariadení budov. Výhodou toho je schopnosť zabezpečiť všetky profesie v jednej spoločnosti. Umožňuje to jednoduchšiu koordináciu jednotlivých častí projektov, čo najmä u veľkých stavieb má veľký prínos najmä v oblasti kvality projektu ako celku.

Vykurovanie

  • projektovanie klasických vykurovacích systémov (vykurovanie plynovým alebo elektrickým kotlom)
  • projektovanie vykurovacích systémov na báze obnoviteľných zdrojov energií (tepelné čerpadla, solárne kolektory, teplovodné krby na pelety,…)

Zdravotechnika

  • projektovanie vodovodných a kanalizačných prípojok, vonkajších rozvodov vody a kanalizácie
  • projektovanie vnútorných rozvodov vody a kanalizácie
  • projektovanie ohrevu vody slnečnými kolektormi
  • projektovanie žúmp, DČOV

Plynoinštalácie

  • projektovanie plynových prípojok
  • projektovanie NTL a STL vnútorných a vonkajších plynovodov

Závlahové systémy

  • projektovanie automatických závlahových systémov pre záhrady