Súhlas – zákaznícky program

Súhlas s ochranou osobných údajov k zákazníckemu programu:

Súhlasím, aby spoločnosť myWorld Slovakia s.r.o. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava v súlade s mojou účasťou v individuálnom zákazníckom programe obchodného partnera Emília Bujnovská so sídlom v Helcmanovce 75 (ďalej: „Obchodný partner)“ poskytla obchodnému partnerovi moje osobné údaje, čiže meno a priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, poštovú adresu, koordináty (zemepisná dĺžka a šírka), telefónne číslo(a), číslo faxu, zákaznícke číslo Cashback World, ako aj údaje o nákupoch za ostatných 12 mesiacov aj o budúcich mesiacoch vo forme: dátum nákupu, suma za nákup, mena, číslo faktúry a miesto nákupu.Ďalej súhlasím, aby obchodný partner použil tieto údaje pre nasledujúce marketingové účely: nadviazanie kontaktu formou elektronických správ (napr. e-mailom alebo SMS), cez sociálne médiá (ako Facebook, atď.), faxom, telefonicky alebo listom, aby ma informoval o produktoch a akciách obchodného partnera, na identifikáciu ponúk, ktoré zodpovedajú mojim preferenciám a na uskutočnenie ankiet o spokojnosti zákazníkov.

Ďalej súhlasím, aby obchodný partner použil tieto údaje na nasledujúce marketingové účely: nadviazanie kontaktu formou elektronických správ (napr. e-mailom alebo SMS), cez sociálne médiá (ako Facebook, atď.), faxom, telefonicky alebo listom, aby ma informoval o produktoch a akciách obchodného partnera, na identifikáciu ponúk, ktoré zodpovedajú mojim preferenciám a na uskutočnenie ankiet o spokojnosti zákazníkov.

Upozorňujeme, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti. Na tento účel alebo kvôli uplatneniu svojich práv týkajúcich sa ochrany údajov, napr. nárok na informovanie, sa môžete na obchodného partnera kedykoľvek obrátiť na hore uvedenú adresu alebo prostredníctvom 05563 myWorld Slovakia s.r.o.